De GP vragen.
Wij streven ernaar om de GP vragen op de dinsdag voor het GP weekend van start gaat online te plaatsen. Dan heeft u tot de kwalificaties van start gaan de tijd om de vragen in te vullen en/of aan te passen. Bij aanvang van de kwalificaties gaan de vragen in Parc Fermé en zijn ze niet meer toegankelijk. Er zijn 4 vaste vragen: ‘Wie wint?’, ‘Wie rijdt de snelste ronde’, ‘Wie pakt de pole?’ en ‘Wat wordt de pole-tijd?’. De andere zeven vragen variëren per GP en spelen in op de laatste ontwikkelingen. Als wij vragen op welke plaats iemand kwalificeert dan is dit de plaats waarop hij op zaterdag zijn wagen kwalificeert onafhankelijk van eventuele gridstraffen. Een voorbeeld: Max kwalificeert op zaterdag de wagen op pole maar vanwege een motorwissel start hij op zondag vanaf plaats 11. Bij de vraag wie kwalificeert op pole is Max Verstappen dan het enige juiste antwoord.

Seizoensvragen.
De antwoorden van de seizoensvragen moeten binnen zijn voor vrijdag 1 maart 2024 om 17:00. Dat is het tijdstip dat de kwalificatie voor de GP in Bahrein van start gaat. Tot dat tijdstip kunt u uw antwoorden aanpassen zoveel als u wilt. Antwoorden op de seizoensvragen die nadat de kwalificatie van start is gegaan binnenkomen worden niet meer meegeteld.
De antwoorden van de seizoensvragen zullen wij beoordelen conform de officiële uitslag van de FIA. Mochten er nog protesten lopen of is de uitslag bij de FIA om andere redenen nog niet officiëel dan wachten wij 7 dagen de officiële uitslag af. Mocht die er dan nog niet zijn dan zullen wij na beraad met onze eigen jury de officiële uitslag van de quiz bepalen.

Puntentelling.
Met de seizoensvragen kunt u in totaal 285 punten verdienen.
Bij de GP vragen is iedere juist beantwoorde vraag goed voor 10 punten. De waardering voor de poletijd is afhankelijk van hoe dicht u bij de verreden tijd zit.

  • Heeft u de poletijd exact goed voorspelt dan levert dit 10 punten op.
  • Is het verschil 0.004 seconde of minder dan krijgt u 9 punten.
  • Bij een verschil groter dan 0.004 seconde en maximaal 0.024 seconde scoort u 8 punten.
  • Bij een verschil groter dan 0.024 seconde en maximaal 0.049 seconde scoort u 7 punten.
  • Bij een verschil groter dan 0.049 seconde en maximaal 0.099 seconde scoort u 6 punten.
  • Bij een verschil groter dan 0.099 seconde en maximaal 0.149 seconde scoort u 5 punten.
  • Bij een verschil groter dan 0.149 seconde en maximaal 0.249 seconde scoort u 4 punten
  • Bij een verschil groter dan 0.249 seconde en maximaal 0.499 seconde scoort u 3 punten.
  • Bij een verschil groter dan 0.499 seconde en maximaal 0.749 seconde scoort u 2 punten.
  • Bij een verschil groter dan 0.749 seconde en maximaal 1.000 seconde scoort u 1 punt.

De winnaar.
De deelnemer die bij een GP hoogste score behaalt is dat weekend de winnaar en ontvangt van ons een nog nader te bepalen prijs. Mochten er meerdere deelnemers zijn met dezelfde score dan wint degene die de poletijd het best voorspeld heeft. Is ook hier de score gelijk dan wint degene die zijn antwoorden voor dat weekend het eerste heeft ingezonden.

De winnaar van het GP klassement.
Aan het einde van het seizoen ontvangt de winnaar van het eindklassement van de GP weekenden een nog nader te bepalen prijs. Bij gelijke stand wordt gekeken wie het vaakst de hoogste score heeft gehaald. Is deze stand ook gelijk dan kijken wij naar de een na beste score en zo verder tot er een winnaar aangewezen kan worden.

De eindoverwinnaar.
Aan het einde van het seizoen worden de scores van het GP klassement en de seizoensvragen opgeteld. Degene met de hoogste score mag zich tot officieus Nederlands kampioen Formule 1 Quiz kronen en ontvangt een nog nader te bepalen prijs.
Bij een gelijke score wordt gekeken wie het vaakst de hoogste score bij de GP weekenden heeft behaald. Mocht dit geen uitsluitsel bieden dan kijken we naar de een na hoogste score bij de GP weekenden en zo verder tot er een winnaar is.

Uw quizmeesters.